Law&Marriage

Law&Marriage

Zapraszam do zajrzenia na nowe instagramowe konto Law & Marriage! Będzie raczej lekko, trochę pouczająco i mam nadzieje ładnie 🙂 Wystarczy przyłożyć telefon do widocznego obrazka, a on sam go zeskanuje i wyszuka konto! Udanego śledzenia 😉

Kontakty z dzieckiem na Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej

Program – II Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna Zapraszam serdecznie do udziału w II Konferencji Parentologicznej organizowanej przez Wydział Psychologii UAM w Poznaniu, na którym będę miała przyjemność wystąpić z referatem poświęconym Kontaktom z dzieckiem oraz przewodniczyć panelowi prawniczemu! Konferencja odbędzie się dnia 15 oraz 16 czerwca 2021 r. 
Dla kogo alimenty i kto ma obowiązek je płacić. Nowe koncepcje.

Dla kogo alimenty i kto ma obowiązek je płacić. Nowe koncepcje.

W dzisiejszym wpisie krótka, lecz merytoryczna relacja z wykładu, jaki miałam przyjemność poprowadzić na UAM (szczegóły wydarzenia poniżej), a więc dla kogo alimenty i kto ma obowiązek je płacić, czyli szczegółowo o kręgu osób uprawnionych i zobowiązanych do alimentów, a także o tym czym są alimenty natychmiastowe i co rozumieć…
Alimenty na dziecko, czy mogą być natychmiastowe?

Alimenty na dziecko, czy mogą być natychmiastowe?

Zachęcam do lektury Rzeczpospolitej, gdzie w dodatku dla Prenumeratorów – Rzecz o Prawie, opisuję instytucję alimentów, przede wszystkim w kontekście proponowanych zmian (wprowadzenia tzw. alimentów natychmiastowych), ale także pokrewne problemy jak przestępstwa niealimentacji, czy przemocy w rodzinie. Z omawianego w artykule świadczenia alimentacyjnego natychmiastowego skorzystają zainteresowani szybkim uzyskaniem orzeczenia sądowego z…
Nietrudno pozbawić rodzica (ojca) kontaktów z dzieckiem

Nietrudno pozbawić rodzica (ojca) kontaktów z dzieckiem

Zapraszam do lektury Rzeczpospolitej, gdzie w dodatku Rzecz o Prawie znaleźć można moją publikację na temat prawnych aspektów kontaktów z dzieckiem. W artykule poruszam m.in. problem wykluczania przez matki ojców z życia dziecka, niezrozumiałą bezkarność odwoływania ustalonych wizyt w przypadku choroby dziecka; tymczasem nie ma przeszkód, aby wobec niewychodzenia z powodu…
Czy po 10-ciu lub 15-tu latach od urodzenia dziecka można ustalać jego ojcostwo?

Czy po 10-ciu lub 15-tu latach od urodzenia dziecka można ustalać jego ojcostwo?

W większości przypadków ojcem dziecka jest mąż matki, a więc w sytuacji, gdy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa pochodzenie jest bezsporne. Wynika to z funkcjonującego w polskim prawie rodzinnym domniemania ojcostwa. Jeśli nie są spełnione przesłanki dla istnienia domniemania, ojcostwo może zostać ustalone przez sąd lub uznane przez…
Opieka paliatywna w okresie perinatalnym

Opieka paliatywna w okresie perinatalnym

Wszystkie osoby zainteresowane tym jakże ważnym problemem, który stanowi opieka paliatywna w okresie perinatalnym, zapraszam serdecznie na szkolenie, podczas którego będę miała przyjemność prowadzić panel poświęcony aspektom prawnym opieki paliatywnej. Zagadnienie to poświęcone jest okresowi  prenatalnemu rozwoju człowieka, który to okres obejmuje fazę jajową (zarodkową), fazę embrionalną i fazę płodową,…
Ograniczenie władzy rodzicielskiej w razie niewłaściwego wykonywania tej władzy przez rodziców

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w razie niewłaściwego wykonywania tej władzy przez rodziców

Jeden z szerszych katalogów znajdujących się w kodeksie rodzinnym (k.r.o.) poświęcony jest zarządzeniom sądu opiekuńczego w sytuacjach, gdy zachowania rodziców mogą stanowić zagrożenie dla ich dzieci, a dosłownie – zagrożenie dla dobra dzieci. Innymi słowy, chodzi tutaj o prawidłowy rozwój dziecka – zarówno duchowy, jak psychiczny i fizyczny. Szczególnie w…
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – środek ostateczny czy ostateczność?

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – środek ostateczny czy ostateczność?

W dniu wczorajszym Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu orzekł w sprawie Achim przeciwko Rumunii, że umieszczenie siedmiorga dzieci w pieczy zastępczej było uzasadnione. W sprawie tej dwójka obywateli Rumunii (pochodzenia romskiego) wniosła skargę w związku z odebraniem im dzieci i przekazaniem ich do pieczy zastępczej, czego przyczyną miały być…
Czym kierować się przy wyborze adwokata rozwodowego?

Czym kierować się przy wyborze adwokata rozwodowego?

Wybierając adwokata lub radcę prawnego, któremu powierzamy reprezentowanie naszych interesów w sprawie rodzinnej kierujemy się w głównej mierze tym, czy osoba ta odpowiada naszym oczekiwaniom finansowym albo też tym dotyczącym prezentowanej przez nią wiedzy i doświadczenia zawodowego, a być może tym czy jest znana. Należałoby jednak zwrócić uwagę na okoliczność,…