Opieka paliatywna w okresie perinatalnym

Wszystkie osoby zainteresowane tym jakże ważnym problemem, który stanowi opieka paliatywna w okresie perinatalnym, zapraszam serdecznie na szkolenie, podczas którego będę miała przyjemność prowadzić panel poświęcony aspektom prawnym opieki paliatywnej. Zagadnienie to poświęcone jest okresowi  prenatalnemu rozwoju człowieka, który to okres obejmuje fazę jajową (zarodkową), fazę embrionalną i fazę płodową, innymi słowy od poczęcia do narodzin. Podczas szkolenia tematyka została ujęta nieco szerzej, gdyż dotyczy okresu perinatalnego, który poza powyżej wymienionymi fazami obejmuje szeroko pojęte planowanie rodziny i cały okres okołourodzeniowy dziecka. Perinatalna opieka paliatywna polega więc na zapewnieniu wszechstronnego wsparcia rodzicom, których dzieci dotknięte są  wadami letalnymi (pojęcie to stosowane jest wobec dzieci niezdolnych do życia i dotyczy zarówno noworodków, jak i płodów).

Natomiast podczas panelu dyskusyjnego poruszony zostanie niezwykle delikatny aspekt tematu tj. prowadzenie, a także wycofanie się z tzw. uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci.

W trakcie szkolenia podjęte zostaną przez zaproszonych gości tematy związane z doświadczeniami opieki perinatalnej-paliatywnej w szpitalu, uwzględniając również aspekty prawne i etyczne tego zagadnienia, a także dyskusja na temat badań genetycznych, czy przedstawienie problemów opieki psychologicznej nad matką/rodziną w momencie pojawienia się ciężkiej wady. Dodatkowo dwa panele dyskusyjne poświęcone zostaną interdyscyplinarnej opiece nad kobietą/rodziną w sytuacji pojawienia się ciężkiej wady rozwojowej oraz na temat protokołu DNR.

Szkolenie odbędzie się 9 grudnia 2017 r. w Sali Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UM na ul Przybyszewskiego 37.

Po więcej informacji zapraszam na oficjalną stronę szkolenia oraz wydarzenia na Facebooku:

http://opieka-paliatywna.evenea.pl

http://www.facebook.com/events/175864872966970/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *