Skromnie i mniej skromnie, tj. informacji kilka o Autorce bloga!

Joanna Zajączkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej pod patronem Dziekana ORA adw. Macieja Gutowskiego, równocześnie kontynuując edukację na stacjonarnych studiach doktoranckich w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM, gdzie prowadziła przez wiele lat zajęcia ze studentami.

Obroniła również pracę doktorską dotyczącą problematyki rozwodów – kontaktów z dzieckiem. Wcześniej praktykowała w zawodzie jako aplikant adwokacki w jednej z poznańskich kancelarii, zdobywając doświadczenie w występowaniu przed sądami oraz w obsłudze głównie klientów zagranicznych w zakresie spraw rodzinnych z elementem transgranicznym. W związku z wszechstronnymi zainteresowaniami, również z dziedziny psychologii, ukończyła w Warszawie specjalistyczne szkolenia w zakresie mediacji i została wpisana na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Zajmuje się mediacjami zwłaszcza w sprawach rodzinnych.

Joanna Zajączkowska jest wielokrotną stypendystką swojego Wydziału, ukończyła seminarium z prawa cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Olejniczaka, uzyskując ocenę bardzo dobrą na dyplomie końcowym. Jest także autorką wielu publikacji (m.in. w Palestrze, Rzeczpospolitej, RPEiS), ponadto niejednokrotnie była prelegentką na ogólnopolskich konferencjach naukowych. W trakcie studiów odbyła wymianę zagraniczną w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Eötvös Loránd w Budapeszcie, a w czasie wakacji odbywała praktyki w oddziale niemieckiego biura firmy HBM w Londynie. Studiowała również na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku politologia (specjalizacja dziennikarstwo) w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych.

Jest wychowanką poznańskiego L.O. Marii Magdaleny, w którym ukończyła czteroletnią klasę dwujęzyczną z wykładowym językiem angielskim, co zapewniło jej biegłą znajomość angielskiego oraz umożliwiło uzyskanie certyfikatu Cambridge CAE oraz ukończenie kursu prawniczego języka angielskiego TOLES. Obecnie zaś kontynuuje naukę języka włoskiego na poziomie zaawansowanym.

W praktyce zajmuje się sprawami rodzinnymi, spadkowymi oraz ubezpieczeniowymi. Na co dzień prowadzi  Kancelarię Adwokacko-Mediacyjną, firmę Lexfamilia oraz współpracuje na stałe z Kancelarią Prawną B. Janyga i Wspólnicy sp.k.

W czasie wolnym poświęca się nauce języków obcych i grze w tenisa. Uwielbia jazdę na nartach i snowboardzie, muzykę jazzową oraz dalekie podróże z plecakiem, a do szaleństwa kocha psy (szczególnie jednego;)

Włada biegle językiem polskim i angielskim, komunikatywnie językiem włoskim, jest w trakcie nauki języka francuskiego oraz niemieckiego.

***

Family lawyer, PhD, Court Mediator

Joanna Zajączkowska is a graduate of the Faculty of Law and Administration at Adam Mickiewicz University in Poznań, where she completed the Civil Law Seminar under the supervision of Prof. Adam Olejniczak, obtaining a very good final grade.

She completed her lawyer’s training at the Wielkopolska Chamber of Advocates under the patronage of the Dean of the District Council of Advocates in Poznan, adv. Maciej Gutowski. At the same time she continued her education at full-time doctoral studies at the Department of Civil, Commercial and Insurance Law at the Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University, conducting classes with students for many years.

She has recently defenced her doctoral thesis concering divorce – parent child contact. Previously, she practiced as a trainee lawyer at one of Poznan’s law firms, gaining experience with the court environment and client contact (mainly providing services for foreign clients and dealing with family matters with cross-border elements).

Joanna Zajączkowska was awarded many grants by her Faculty and authored numerous publications (among others in Palestra and Rzeczpospolita). She has been a speaker at national scientific conferences on many occasions. During her studies, she took part in the Erasmus exchange program at Eötvös Loránd University in Budapest, practicing in the German branch office of HBM in London in the summer break. She also pursued political studies (specialising in journalism) at the Institute of Political Science and International Relations, Jagiellonian University in Cracow.

Joanna Zajączkowska graduated from the Mary Magdalene Secondary School in Poznań where she attended a bilingual class with English as a language of instruction. This gave her a solid grounding in English confirmed by the Cambridge CAE and TOLES certificates. At present, she continues to study Italian at an advanced level.

A person of wide-ranging interests, including in the field of psychology, she completed a training programme preparing for the profession of mediator in Warsaw. In consequence she became a court mediator.

In the law firm she deals mainly with family matters, inheritance and insurance.

In her spare time she learns foreign languages and plays tennis.She loves skiing and snowboarding, listening to jazz music and backpacking and she’s crazy about the dogs (especially one;)

She speaks Polish and English fluently, has communicative skills in Italian, and is now studying French and German.