W przypadku chęci skorzystania z porady prawnej, zapraszam do kontaktu za pośrednictwem strony

Kancelarii adwokacko-mediacyjnej:

http://www.burtowy.com