Nietrudno pozbawić rodzica (ojca) kontaktów z dzieckiem

Zapraszam do lektury Rzeczpospolitej, gdzie w dodatku Rzecz o Prawie znaleźć można moją publikację na temat prawnych aspektów kontaktów z dzieckiem. W artykule poruszam m.in. problem wykluczania przez matki ojców z życia dziecka, niezrozumiałą bezkarność odwoływania ustalonych wizyt w przypadku choroby dziecka; tymczasem nie ma przeszkód, aby wobec niewychodzenia z powodu...

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – środek ostateczny czy ostateczność?

W dniu wczorajszym Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu orzekł w sprawie Achim przeciwko Rumunii, że umieszczenie siedmiorga dzieci w pieczy zastępczej było uzasadnione. W sprawie tej dwójka obywateli Rumunii (pochodzenia romskiego) wniosła skargę w związku z odebraniem im dzieci i przekazaniem ich do pieczy zastępczej, czego przyczyną miały być...