Opieka paliatywna w okresie perinatalnym

Wszystkie osoby zainteresowane tym jakże ważnym problemem, który stanowi opieka paliatywna w okresie perinatalnym, zapraszam serdecznie na szkolenie, podczas którego będę miała przyjemność prowadzić panel poświęcony aspektom prawnym opieki paliatywnej. Zagadnienie to poświęcone jest okresowi  prenatalnemu rozwoju człowieka, który to okres obejmuje fazę jajową (zarodkową), fazę embrionalną i fazę płodową,...

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w razie niewłaściwego wykonywania tej władzy przez rodziców

Jeden z szerszych katalogów znajdujących się w kodeksie rodzinnym (k.r.o.) poświęcony jest zarządzeniom sądu opiekuńczego w sytuacjach, gdy zachowania rodziców mogą stanowić zagrożenie dla ich dzieci, a dosłownie – zagrożenie dla dobra dzieci. Innymi słowy, chodzi tutaj o prawidłowy rozwój dziecka – zarówno duchowy, jak psychiczny i fizyczny. Szczególnie w...