Muszę przyznać, że z dużą satysfakcją informuję o obronionym z sukcesem doktoracie z nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Tematyka pracy pt. Prawo i obowiązek kontaktu z dzieckiem, liczącej blisko 400 stron, obejmuje sprawy okołorozwodowe związane z kontaktami z dzieckiem po rozwodzie lub rozejściu się pary (nie tylko rodzica, ale i innych osób bliskich – jak np. dziadków), władzą rodzicielską, opieką naprzemienną, porozumieniem wychowawczym, mediacją, a także adopcją, pieczą zastępczą oraz realizowaniem kontaktów.

https://prawo.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wpia-gony/346602-obrona-doktorska-mgr-joanny-zajaczkowskiej

6F01CFA5-E83B-42DE-917D-9BA7073A9854-768x768