Dla kogo alimenty i kto ma obowiązek je płacić. Nowe koncepcje.

W dzisiejszym wpisie krótka, lecz merytoryczna relacja z wykładu, jaki miałam przyjemność poprowadzić na UAM (szczegóły wydarzenia poniżej), a więc dla kogo alimenty i kto ma obowiązek je płacić, czyli szczegółowo o kręgu osób uprawnionych i zobowiązanych do alimentów, a także o tym czym są alimenty natychmiastowe i co rozumieć...

Alimenty na dziecko, czy mogą być natychmiastowe?

Zachęcam do lektury Rzeczpospolitej, gdzie w dodatku dla Prenumeratorów – Rzecz o Prawie, opisuję instytucję alimentów, przede wszystkim w kontekście proponowanych zmian (wprowadzenia tzw. alimentów natychmiastowych), ale także pokrewne problemy jak przestępstwa niealimentacji, czy przemocy w rodzinie. Z omawianego w artykule świadczenia alimentacyjnego natychmiastowego skorzystają zainteresowani szybkim uzyskaniem orzeczenia sądowego z...

Czy po 10-ciu lub 15-tu latach od urodzenia dziecka można ustalać jego ojcostwo?

W większości przypadków ojcem dziecka jest mąż matki, a więc w sytuacji, gdy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa pochodzenie jest bezsporne. Wynika to z funkcjonującego w polskim prawie rodzinnym domniemania ojcostwa. Jeśli nie są spełnione przesłanki dla istnienia domniemania, ojcostwo może zostać ustalone przez sąd lub uznane przez...

Alimenty nie na swoje dziecko

Przypadków, w których mężczyzna płaci alimenty nie na swoje dziecko jest wiele. W zasadzie jedynym sposobem zwolnienia się od tego obowiązku jest wykazanie, że nie jest się ojcem biologicznym, jak i prawnym. Dopóki jednak taki stan nie zostanie usankcjonowany sama wiedza, że nie jest się ojcem dziecka, a co się...