bride-and-groom-1454007418Zdj

Z radością witam na blogu poświęconym tematyce prawa rodzinnego!

Postaram się w interesujący (a może się zdarzyć, że nawet wciągający:) sposób przybliżać problematykę dotyczącą życia rodzinnego. Siłą rzeczy oznaczać to będzie przede wszystkim analizę sytuacji związanych z rozpadem rodziny, gdyż to wówczas prawo rodzinne de facto służy pomocą i kreuje nowe relacje pomiędzy byłymi małżonkami, partnerami, czy członkami rodzin. Zmianom tym towarzyszy trudny okres, jakiego doświadczają zarówno dorośli, jak i dzieci. Dlatego też relacje pomiędzy małżonkami, a także pomiędzy rodzicami i dziećmi postrzegać należy nie tylko z perspektywy prawnej, ale również z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, które stanowią ich nieodłączny element.

W metodyce pracy sędziego, mediatora czy adwokata rodzinnego im szerzej uwzględnione zostają aspekty psychologiczne, tym mniejszy stres i krzywda dotyka członków rodziny, zwłaszcza dzieci. I stąd właśnie blog ten musi mieć w pewnym względzie charakter prawno-psychologiczny.

Poza prawem i psychologią, ze względu na mój naturalny obszar zainteresowań przedstawiać również będę rozwiązania przyjmowane przez ustawodawstwa zagraniczne, którymi to informacjami mam nadzieję również zaciekawić swoich czytelników 🙂

Cóż, zatem nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić do lektury!